Брой 48 (536), Година XI, 21 декември 2023

Брой 48 (536), Година XI, 21 декември 2023