Начало За Реклама

За Реклама

Тарифи за публикации на страниците на в-к „ГЛАС”

Цени на квадратен сантиметър /каре/:
                   - на първа страница                                                                  - 3 лв./кв.см.
                   - на последна страница                                                            - 2 лв./кв.см.
                   - на вътрешна цветна страница                                            - 2 лв./кв.см.
                   - на вътрешна черно-бяла страница                                    - 1,0 лв./кв.см.
Платена публикация /шрифт ARIAL 10 на цяла страница/                  - цветна страница          160 лв.
                                                                                                                           - черно-бяла страница   100 лв.
 
Цената е крайна.

 
 Банери в сайта:
       Позиция 1 /глава/
100 % ротация                           150 лева за месец
75 % ротация                             120 лева за месец
50 % ротация                               90 лева за месец
25 % ротация                               60 лева за месец
       Позиции 2,3,4...
100 % ротация                             60 лева за месец
75 % ротация                               45 лева за месец
50 % ротация                               30 лева за месец
25 % ротация                               20 лева за месец
 
Медийна група Добруджа
 

Последни броеве