Брой 47 (535), Година XI, 13 декември 2023

Брой 47 (535), Година XI, 13 декември 2023