Брой 39 (429), Година IX, 11 октомври 2021

Брой 39 (429), Година IX, 11 октомври 2021