Брой 40 (430), Година IX, 18 октомври 2021

Брой 40 (430), Година IX, 18 октомври 2021