Начало За Реклама

За Реклама

Тарифи за публикации на страниците на в-к „ГЛАС”


Цени на квадратен сантиметър /каре/:
                   - на първа страница                                                                      - 3 лв./кв.см.
                   - на последна страница                                                                - 2 лв./кв.см.
                   - на вътрешна цветна страница                                             - 1 лв./кв.см.
                   - на вътрешна черно-бяла страница                                      - 0,5 лв./кв.см.
Платена публикация /шрифт ARIAL 10 на цяла страница/                     - цветна страница         120 лв.
                                                                                                                               - черно-бяла страница    80 лв.
 
Цената е крайна.
За пакетна реклама в 2 или повече медии от Медийна група Добруджа  допълнителни отстъпки..
 
 Банери в сайта:
       Позиция 1 /глава/
100 % ротация                           150 лева за месец
75 % ротация                             120 лева за месец
50 % ротация                               90 лева за месец
25 % ротация                               60 лева за месец
       Позиции 2,3,4...
100 % ротация                             90 лева за месец
75 % ротация                               70 лева за месец
50 % ротация                               50 лева за месец
25 % ротация                               30 лева за месец
 
Медийна група Добруджа
 

Последни броеве